O nas

Misją Fundacji Biedronki jest niesienie pomocy osobom starszym i przyczynianie się do poprawy ich jakości życia.Nasze cele


Celem Fundacji Biedronki jest wzmocnienie więzi społecznych oraz spójności społecznej poprzez wspieranie najbardziej wrażliwych grup społecznych, głównie osób starszych, a w szczególności:

 • dobroczynność

 • pomoc społeczna

 • rozwój lub promocja wolontariatu

 • poprawa jakości życia i ochrona zdrowia

 • promowanie zdrowego lub aktywnego starzenia się

 • aktywny udział osób starszych w życiu społecznym

 • promowanie edukacji i rozwoju na każdym etapie życia

 • wzmacnianie dialogu międzypokoleniowego i solidarności międzypokoleniowej

 • ochrona praw osób starszych, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji lub przemocy

 • przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu

 • pomoc w sytuacjach kryzysowych, w tym ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych lub epidemii

 • wspieranie działalności społecznej oraz rozwijanie i umacnianie postaw społecznych nastawionych na pomoc potrzebującym

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz