Program „Na dobrych fundamentach”

Program „Na dobrych fundamentach”
  • Opis programu: Fundacja Biedronki współfinansuje budowę schroniska dla bezdomnych osób starszych, które powstaje na ul. Emaliowej w Warszawie z inicjatywy Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia
  • Beneficjenci: osoby w kryzysie bezdomności
  • Czas trwania programu: 2021-2023
  • Budżet programu: 6,750 mln zł

Na czym polega program?

Zgodnie z wynikami ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (edycja 20191), którego realizacja koordynowana była przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najwięcej osób bezdomnych znajduje się w województwie mazowieckim (4 278). W drugiej kolejności pod względem liczby bezdomnych jest województwo śląskie (4 255 ), a trzecie – pomorskie (3 014). Zdecydowaną większość stanowią mężczyźni. Liczby te pokazują skalę problemu bezdomności w Polsce.

Dużą cześć bezdomnych stanowią osoby starsze, a pomaganie seniorom jest wpisane w misję naszej Fundacji. Chcąc przyczynić się do poprawy sytuacji związanej z kryzysem bezdomności, Fundacja Biedronki wsparła budowę schroniska dla takich osób w Warszawie. W schronisku znajdą one ciepły kąt, dach nad głową i niezbędną opiekę.

Schronisko powstaje na ulicy Emaliowej w Warszawie. Budowane jest pod skrzydłami Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia.

Schronisko pierwszych mieszkańców planuje przyjąć w początkowym kwartale 2023 roku. Obecnie trwają prace budowlane i wykończeniowe. Odbiory budynku zaplanowane są na ostatnie miesiące 2022.

1 Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-ogolnopolskiego-badania-liczby-osob-bezdomnych-edycja-2019, ostatni dostęp: październik 2022

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz