Program „Na dobrych fundamentach”

Program „Na dobrych fundamentach”
  • Opis programu: Fundacja Biedronki współfinansowała budowę domu dla bezdomnych osób starszych, który powstał na ul. Foliałowej w Warszawie z inicjatywy Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia
  • Beneficjenci: osoby w kryzysie bezdomności
  • Czas trwania programu: 2021-2023
  • Budżet programu: 6,750 mln zł

Na czym polega program?

Zgodnie z wynikami ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (edycja 20191), którego realizacja koordynowana była przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najwięcej osób bezdomnych znajduje się w województwie mazowieckim (4 278). W drugiej kolejności pod względem liczby bezdomnych jest województwo śląskie (4 255), a trzecie - pomorskie (3 014). Zdecydowaną większość stanowią mężczyźni. Choć liczba bezdomnych maleje, wciąż wiele osób pozostaje bez dachu nad głową.

Dużą cześć bezdomnych stanowią osoby starsze, a pomaganie seniorom jest wpisane w misję naszej Fundacji. Chcąc przyczynić się do poprawy sytuacji związanej z kryzysem bezdomności, Fundacja Biedronki wsparła budowę domu pod wezwaniem Matki Bożej Serdecznej dla osób potrzebujących i chorych. W schronisku znajdą one ciepły kąt, dach nad głową i niezbędną opiekę.

Dom powstał na ulicy Foliałowej w Warszawie z inicjatywy Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. Ośrodek zapewnia miejsce dla 80 osób w 6-osobowych pokojach. Posiada również zaplecze medyczne oraz drewnianą kaplicę.

1 Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-ogolnopolskiego-badania-liczby-osob-bezdomnych-edycja-2019, ostatni dostęp: październik 2022

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz