Akcja kolacja

Program „Akcja kolacja”
  • Opis programu: program polega na finansowym wsparciu fundacji i stowarzyszeń, których zadaniem jest organizacja spotkania wigilijnego dla samotnych seniorów
  • Beneficjenci: fundacje i stowarzyszenia oraz seniorzy
  • Czas trwania programu: do końcu grudnia 2023
  • Liczba organizacji partnerskich: maksymalnie 100

Na czym polega program?

Program „Akcja kolacja” skierowany jest do fundacji oraz stowarzyszeń o celach statutowych zbieżnych z celami programu wyszczególnionymi w regulaminie. Zadaniem organizacji zakwalifikowanych do projektu jest przygotowanie świątecznego spotkania dla seniorów, zwłaszcza tych zagrożonych samotnością i wykluczeniem, a także dla innych osób ze szczególnie wrażliwych grup społecznych. W każdym spotkaniu, które jest bezpłatne dla seniorów, musi wziąć udział co najmniej 15 osób starszych. Podczas Wigilii seniorzy mają zapewnione ciepłe posiłki oraz napoje. Na ten cel Fundacja Biedronki przekazuje zakwalifikowanym organizacjom grant w wysokości od 6 do 10 tys. zł. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od liczby gości biorących udział w spotkaniu wigilijnym. Fundacje i stowarzyszenia mogą wnioskować o  granty na organizacje maksymalnie trzech spotkań na terenie swojej działalności (np. w sytuacji, gdy organizacja działa na obszarze kilku gmin oddalonych od siebie i niemożliwe byłoby zorganizowanie jednego spotkania).

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest przeciwdziałanie samotności seniorów w szczególnym okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także zainspirowanie społeczeństwa do samodzielnego organizowania spotkań z osobami starszymi - chociażby poprzez zaproszenie na świąteczny obiad starszego sąsiada, który nie ma już rodziny, ani nikogo bliskiego. Chcemy pokazać, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla seniorów, a towarzystwo drugiego człowieka jest odpowiedzią na część bolączek, które doskwierają osobom starszym.

Dokumenty:

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz