Oddech dla hospicjów

Oddech dla hospicjów
  • Opis programu: w ramach programu Fundacja przyznaje granty dla placówek hospicyjnych, stacjonarnych i domowych, sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi, w ramach którego dana jednostka może pozyskać do 250 tys. zł na m.in. wydatki związane z bieżącą działalnością hospicjum, zakupem sprzętu, remontem lub działalnością dodatkową na rzecz osób ciężko i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin
  • Beneficjenci: hospicja stacjonarne lub domowe
  • Budżet programu: 3 mln zł

Dlaczego uruchomiliśmy ten program?

Starzejąca się populacja oraz wzrost zachorowań na nowotwory już od dłuższego czasu kieruje naszą uwagę na opiekę hospicyjną w Polsce. Hospicja są bardzo istotnym miejscem dla osób terminalnie chorych, jak również dla ich najbliższych. Dostępność tego typu ośrodków jest jednak wciąż niewystarczająca, szczególnie w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Dostrzegając wyzwania z jakimi mierzą się hospicja w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie swojej działalności, Fundacja Biedronki uruchomiła projekt „Oddech dla hospicjów”. Mamy nadzieję, że wsparcie finansowe, które oferujemy, da im chwilę wytchnienia i pozwoli skupić się na tym co najważniejsze.

Na czym polega program?

„Oddech dla hospicjów” to program skierowany do hospicjów stacjonarnych lub domowych, które sprawują opiekę nad osobami dorosłymi. Mogą one otrzymać granty w wysokości do 250 000 złotych. Głównym celem programu jest poprawa jakości życia i ochrony zdrowia osób dotkniętych ciężką i nieuleczalną chorobą, w tym przede wszystkim osób starszych, oraz ich opiekunów.

Zgodnie z regulaminem środki z grantu mogą być przeznaczone na:
• Wydatki związane z bieżącą działalnością hospicjum np. zakup leków i materiałów medycznych, zakup środków czystości i higieny itp.
• Wydatki związane z zakupem sprzętu lub oprogramowania
• Wydatki związane z rozwojem instytucjonalnym hospicjum
• Wydatki związane z modernizacją lub remontem placówki hospicyjnej (dotyczy hospicjów stacjonarnych)
• Wydatki związane z działalnością dodatkową na rzecz osób ciężko i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin.

Nabór do programu:

Formularz zgłoszeniowy do programu „Oddech dla hospicjów” jest dostępny na „PortaluDlaOrganizacji” od 01 do 22 lipca 2024 roku.

O udział w programie mogą się ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne posiadające status organizacji pożytku publicznego, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Każda z organizacji zainteresowana udziałem w programie, musi dokonać w pierwszej kolejności rejestracji na Portalu Dla Organizacji pod linkiem:
Portal dla Organizacji (fundacjabiedronki.pl) a następnie złożyć wniosek do programu „Oddech dla hospicjów”.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem programu, do rejestracji na Portalu Dla Organizacji Fundacji Biedronki i do złożenia wniosku o wsparcie w ramach wyżej opisanego programu.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz