Program „Żywnościowy SOS”

Program „Żywnościowy SOS”
  • Opis programu: „Żywnościowy SOS” skierowany jest do organizacji pomocowych - polega na ich finansowym wsparciu (w formie e-Kodów na zakupy w Biedronce) i ma za zadanie zwiększyć zdolność świadczenia pomocy, przede wszystkim zapewnienia żywności
  • Beneficjenci: organizacje pomocowe potrzebujące wsparcia żywnościowego
  • Czas trwania programu: listopad 2022 – luty 2023
  • Budżet programu: 5,2 mln zł

Na czym polega program?

Rosnące koszty utrzymania szczególnie uderzają w najuboższych - przybywa osób, które nie mają wystarczających środków na zakup żywności. Kluczową rolę w tym trudnym okresie mają do odegrania organizacje pomocowe. W ramach naszego programu wspieramy je, by mogły zwiększyć skalę świadczonych działań, przede wszystkim w zakresie zapewnienia żywności dla najbardziej potrzebujących osób.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych posiadających status organizacji pożytku publicznego wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Zakwalifikowane do programu organizacje otrzymują pomoc w formie e-Kodów do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów Biedronka. Wartość e-Kodów zależy od rodzaju i skali prowadzonej działalności przez organizację, która zgłasza się po wsparcie.

O pomoc mogą ubiegać się organizacje pomocowe, które:

1. Prowadzą placówki:
  a) Schroniska dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
  b) Noclegownie
  c) Ogrzewalnie
  d) Jadłodajnie
  e) Hospicja stacjonarne

2. Prowadzą działalność polegającą na udzielaniu pomocy żywnościowej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem, zagrożonych niedożywieniem, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, np. mobilne kuchnie, paczki żywnościowe dla osób ubogich (których średnia miesięczna wartości udzielanej pomocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi co najmniej 10 000 zł).

Wsparcie jest udzielane wyłącznie organizacjom, które złożyły sprawozdania finansowe za 2021 rok oraz raport z działalności za 2020 lub 2021 rok oraz które udokumentowały rodzaj i skalę prowadzonej działalności.

Aktualizacja z 25.10.2022
UWAGA. W związku ze skalą działalności organizacji pomocowych, które zgłosiły się w ramach programu, informujemy, że od 25.10.2022 r. weszło w życie nowe brzmienie Regulaminu Programu. Zmiany obejmują m.in. rozszerzenie zakresu pomocy i dodanie nowych wartości wsparcia w zależności od liczby miejsc w placówce lub placówkach prowadzonych przez jednego Uczestnika oraz średniej miesięcznej wartości pomocy żywnościowej niemającej formy stacjonarnej świadczonej przez organizację. Jednocześnie przedłużony został termin naboru wniosków do 30.10.2022 r.

Dokumenty:

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz