Żywnościowy SOS

Program „Żywnościowy SOS”
  • Opis programu: „Żywnościowy SOS” skierowany jest do organizacji pomocowych i ma za zadanie zwiększyć ich zdolność świadczenia pomocy, przede wszystkim zapewnienia żywności „Żywnościowy SOS” skierowany jest do organizacji pomocowych i ma za zadanie zwiększyć ich zdolność świadczenia pomocy, przede wszystkim zapewnienia żywności
  • Beneficjenci: organizacje pomocowe prowadzące schroniska, jadłodajnie lub świadczące pomoc żywnościową w formie paczek
  • Czas trwania programu: listopad 2022 - luty 2023
  • Czas trwania programu: sierpień 2023 - styczeń 2024
  • Budżet programu: 5,2 mln zł5 mln zł
  • Edycje:

Na czym polega program?

W pierwszej edycji projektu „Żywnościowy SOS” wzięło udział 80 organizacji, które otrzymały e-Kody na zakupy do Biedronki. Dzięki programowi organizacje te udzieliły wsparcia aż 74 591 osobom, a produkty kupione za otrzymane środki zostały wykorzystane do przygotowania 887 919 posiłków i 41 291 paczek żywnościowych.

Rosnące koszty utrzymania szczególnie uderzają w najuboższych - przybywa osób, które nie mają wystarczających środków na zakup żywności. Kluczową rolę w tym trudnym okresie mają do odegrania organizacje pomocowe. W ramach naszego programu wspieramy je, by mogły zwiększyć skalę świadczonych działań, przede wszystkim w zakresie zapewnienia żywności dla najbardziej potrzebujących osób.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych posiadających status organizacji pożytku publicznego wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne - osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Zakwalifikowane do programu organizacje otrzymują pomoc w formie e-Kodów do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów Biedronka. Wartość e-Kodów zależy od rodzaju i skali prowadzonej działalności przez organizację, która zgłasza się po wsparcie.

O pomoc mogą ubiegać się organizacje pomocowe, które:

1. Prowadzą placówki:
  a) Schroniska dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
  b) Noclegownie
  c) Ogrzewalnie
  d) Jadłodajnie
  e) Hospicja stacjonarne

2. Prowadzą działalność polegającą na udzielaniu pomocy żywnościowej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem, zagrożonych niedożywieniem, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, np. mobilne kuchnie, paczki żywnościowe dla osób ubogich (których średnia miesięczna wartości udzielanej pomocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi co najmniej 10 000 zł).

Wsparcie jest udzielane wyłącznie organizacjom, które złożyły sprawozdania finansowe za 2021 rok oraz raport z działalności za 2020 lub 2021 rok oraz które udokumentowały rodzaj i skalę prowadzonej działalności.

Aktualizacja z 25.10.2022
UWAGA. W związku ze skalą działalności organizacji pomocowych, które zgłosiły się w ramach programu, informujemy, że od 25.10.2022 r. weszło w życie nowe brzmienie Regulaminu Programu. Zmiany obejmują m.in. rozszerzenie zakresu pomocy i dodanie nowych wartości wsparcia w zależności od liczby miejsc w placówce lub placówkach prowadzonych przez jednego Uczestnika oraz średniej miesięcznej wartości pomocy żywnościowej niemającej formy stacjonarnej świadczonej przez organizację. Jednocześnie przedłużony został termin naboru wniosków do 30.10.2022 r.

Na czym polega program?

Rosnące koszty utrzymania szczególnie uderzają w najuboższych - przybywa osób, które nie mają wystarczających środków na zakup żywności. Kluczową rolę w tym trudnym okresie mają do odegrania organizacje pomocowe. Chcemy je wesprzeć, by mogły zwiększyć skalę świadczonej pomocy, przede wszystkim w zakresie zapewnienia żywności dla najbardziej potrzebujących.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych posiadających status OPP, wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne - osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, które prowadzą działalność w formie:

1. schronisk dla bezdomnych i innych placówek o podobnym charakterze zapewniających wyżywienie,
2. jadłodajni,
3. organizacji świadczących regularną pomoc żywnościową w formie paczek żywnościowych.

Zakwalifikowane do programu organizacje otrzymują wsparcie finansowe w formie e-Kodów do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów Biedronka. Wartość e-Kodów zależy od rodzaju i skali działalności prowadzonej przez daną organizację.

Formularz zgłoszeniowy do programu „Żywnościowy SOS”

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz