Za nami VII Forum Fundacji Korporacyjnych

18.11.2023
Mieliśmy przyjemność i zaszczyt być partnerem VII Forum Fundacji Korporacyjnych, corocznego wydarzenia branżowego poświęconego skutecznej filantropii.

Organizatorem wydarzenia jest Forum Darczyńców w Polsce, zrzeszające fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą działania społeczne.

Jakie są trendy w filantropii korporacyjnej? Czym są standardy fundacji korporacyjnych i jak je wdrożyć? Jak uwzględnić ochronę środowiska w działaniach każdej fundacji (niezależnie od jej celów)? Między innymi o tych kwestiach dyskutowaliśmy w gronie blisko 100 osób.

Za nami VII Forum Fundacji Korporacyjnych

Podczas Forum Katarzyna Scheer i Justyna Rysiak, reprezentujące Fundację Biedronki, moderowały pracę w grupach podczas sesji poświęconych standardom finansowania fundacji korporacyjnych oraz klimatowi, a w ramach sesji wymiany dobrych praktyk Justyna Rysiak przeprowadziła prezentację „Pytam, sprawdzam, mierzę, czyli jak zdobywać wiedzę o tym, co i komu jest potrzebne i czy to, co robimy, ma sens”.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, partnerom i organizatorom wydarzenia.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz