Fundacja na święta Bożego Narodzenia

22.12.2023
Są takie miejsca, gdzie na nadchodzące święta patrzy się bez radości. Gdzie jest bieda, samotność lub po prostu zmartwienia związane z podupadającym zdrowiem. Ale są też takie, gdzie osoby starsze tryskają energią i humorem mimo sędziwego wieku. Wszędzie tam jest Fundacja Biedronki - w grudniu zapewnia paczki na święta mieszkańcom ośrodków opieki, głównie seniorom (ponad 32,5 tys. osób), organizuje wigilie dla samotnych seniorów, osób chorych, ubogich (100 w całym kraju), oraz zapewnia spotkania świąteczne dla seniorów z terenów wiejskich (ponad 630 wydarzeń).

„Fundacja Biedronki to seniorzy. To oni są jej celem działania, motorem napędowym oraz sercem. I to właśnie im poświęcamy nasze działania w grudniu, bo wiemy, że święta to nie tylko magiczny czas, ale też nierzadko okres przepełniony tęsknotą i biedą. Paczki świąteczne dają seniorom poczucie, że ktoś o nich pamięta, natomiast spotkania wigilijne to okazja, by wyjść z domu i poczuć się częścią wspólnoty. Nasze programy to też aktywizacja lokalnej społeczności, bo bez fundacji, stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich nie moglibyśmy działać na tak dużą skalę” - mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.Świąteczne działania Fundacji Biedronki na rzecz osób z grup szczególnie wrażliwych, w tym seniorów, obejmują następujące programy społeczne:

Radosne święta z Fundacją Biedronki

Fundacja Biedronki zapewnia prezenty świąteczne seniorom przebywającym w ośrodkach całodobowej opieki. Są wśród nich domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja oraz schroniska dla osób bezdomnych. Akcja obejmuje łącznie 390 placówek i organizacji opiekujących się osobami z grup szczególnie wrażliwych. Otrzymały one produkty i torebki świąteczne, a więc zestawy potrzebne do przygotowania paczek dla wszystkich mieszkańców – to łącznie 32,5 tysiąca osób. W skład paczki świątecznej wchodzą: ciastka, miód, herbaty, kawa oraz kosmetyk.

Łączna wartość pomocy w postaci paczek to ponad 1,3 mln zł.Akcja kolacja

100 spotkań wigilijnych dla seniorów i innych osób z grup szczególnie wrażliwych ma miejsce w grudniu w pilotażowym programie Fundacji Biedronki. Fundacja przyznała lokalnym organizacjom pomocowym granty w wysokości 6-10 tys. złotych – organizacje mają za zadanie przygotować spotkanie świąteczne, w tym wspólny stół z ciepłymi daniami oraz atrakcje, np. występ zespołu, kolędowanie, wizytę św. Mikołaja itp. Spotkania wigilijne gromadzą od kilkudziesięciu do ponad stu gości.

Łączna wartość przyznanych grantów to 836 tys. zł.

Akcja kolacja

Akcja kolacja

Danie Wspólnych Chwil

W programie Danie Wspólnych Chwil koła gospodyń wiejskich organizują dla seniorów cykliczne spotkania przy wspólnym stole. W grudniu mają one charakter świąteczny. W sumie w całym kraju w ostatnim miesiącu 2023 roku odbywa się ponad 630 spotkań, w których uczestniczyć będzie ponad 18 tysięcy seniorów. To dla nich okazja, by spotkać się z sąsiadami, spędzić wspólnie czas i skosztować dań świątecznych przygotowanych przez koła.

Na sfinansowanie produktów potrzebnych na spotkania w 2023 r. Fundacja przeznaczyła 6 mln złotych.Paczki dla Powstańców Warszawskich

Fundacja Biedronki wspiera Związek Powstańców Warszawskich. W grudniu Powstańcy zrzeszeni w Związku otrzymali od Fundacji Biedronki paczki bożonarodzeniowe, w których znalazły się m.in. słodycze, herbata, kawa, barszcz, oliwa, owoce w słoiku, mieszanka suszonych owoców na kompot, kiełbasy i ciasto.

Paczki dla Powstańców Warszawskich

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil” realizowany wspólnie z 750 Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła ponad 160 mln złotych (status na grudzień 2023).

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz