Blisko 650 000 zł dla Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

25.04.2024
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy zakwalifikował się do programu „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii”. Inicjatywa zakłada wsparcie finansowe na zakup sprzętu dla szpitali prowadzących oddziały lub poradnie geriatryczne. Na ten cel placówka otrzymała blisko 650 000 zł darowizny.

Nadrzędnym celem opieki geriatrycznej jest poprawa zdrowia i jakości życia osób starszych oraz wsparcie w utrzymaniu ich niezależności. Niezbędna jest do tego wyszkolona kadra medyczna oraz sprzęt umożliwiający szybką i dokładną diagnostykę oraz leczenie chorób wieku podeszłego. Jednak nie wszystkie szpitale są zaopatrzone w nowoczesny sprzęt, dlatego naprzeciw tym potrzebom wychodzi program „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii”. Szpital w Choroszczy to już szósta placówka, która otrzymała wsparcie finansowe z projektu prowadzonego przez Fundację Biedronki. Wartość pomocy dla ośrodka to 643 806,64 złotych.

- Nasz Oddział Geriatryczny w Choroszczy - jako ewenement w skali kraju- został otwarty w Szpitalu Psychiatrycznym na dotychczasowej bazie wyposażenia medycznego. Niestety schorzenia somatyczne wieku podeszłego są złożone i wymagają dodatkowego osprzętu. Dzięki niebywałemu zaangażowaniu Fundacji Biedronki w pomoc seniorom możliwe jest doskonalsze diagnozowanie, leczenie i rehabilitacja. Mogliśmy zakupić profesjonalne łóżka rehabilitacyjne wspomagane automatycznie, dzięki którym opieka przyłóżkowa jest sprawniejsza i wygodniejsza dla pracowników, a pacjent odczuwa komfort przebywając w szpitalu. Niezwykle pomocna i często używana w praktyce geriatrycznej jest ocena ultrasonograficzna. Dzięki darowiźnie Fundacji Biedronki najnowszej klasy aparat USG wjechał do naszego oddziału i służy nam w odziennej pracy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną pomoc i mamy nadzieję na dalszą współpracę - mówi Katarzyna Kliumiuk, kierowniczka Oddziału Geriatrycznego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza

Szpital Psychiatryczny w Choroszczy to nowoczesna placówka oferująca wszechstronną opiekę pacjentom z zaburzeniami psychicznymi i chorobami neurologicznymi. Wśród wysokiej klasy personelu, oprócz lekarzy i pielęgniarek, na oddziałach zatrudnieni są psycholodzy, terapeuci i rehabilitanci. Celem szpitala jest przełamanie obawy przed kontaktem z lekarzem psychiatrą czy psychologiem.

Wsparcie od Fundacji Biedronki otrzymały dwa oddziały:

  • Oddział Psychogeriatrii to miejsce rozpoznawania, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych (takich jak: zaburzenia pamięci, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia urojeniowe) występujących u osób po 60-tym roku życia. W oddziale znajduje się 25 łóżek, na których przebywa średnio ok 34 pacjentów. W jego skład wchodzą: lekarze psychiatrzy i interniści, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci, rehabilitant oraz pracownik socjalny.
  • Oddział Geriatrii mieści 20 łóżek, na których przebywa średnio ok. 44 pacjentów, którzy objęci są opieką przez wykwalifikowaną kadrę lekarską, pielęgniarska i rehabilitacyjną.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz