„Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii” – nowy program wsparcia

8.02.2022
„Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii” – nowy program wsparcia

W Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach ogłoszono rozpoczęcie programu „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii”. Inicjatywa zakłada wsparcie finansowe na zakup sprzętu dla szpitali prowadzących oddziały lub poradnie geriatryczne. Szpital w Katowicach jest pierwszym ośrodkiem biorącym udział w programie - otrzymał darowiznę w wysokości blisko 600 000 złotych.

Według prognozy demograficznej do roku 2050 spodziewany jest stały wzrost liczby seniorów1, co przełoży się na większe zapotrzebowanie na usługi ochrony zdrowia. Dlatego, aby odpowiedzieć na wzrastające potrzeby społeczeństwa związane z wiekiem, Fundacja Biedronki zdecydowała się zainicjować program „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii”. Geriatria to dziedzina medycyny, skupiająca się na problemach zdrowotnych osób w wieku 60 lat i więcej. Opiera się kompleksowym podejściu do leczenia chorób, które występują w tej grupie wiekowej2. Fundacja zapewni wyposażenie oddziałów geriatrycznych wybranych szpitali w sprzęt umożliwiający lepszą diagnozę i leczenie seniorów.

– Fundacja Biedronki wspiera najbardziej potrzebujące osoby starsze, do których bez wątpienia należą chorzy wymagający leczenia szpitalnego. Program „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii” ma przyczynić się do poprawy jakości opieki oferowanej seniorom. Pamiętajmy, że przecież każdy z nas prędzej czy później osiągnie sędziwy wiek. Według prognoz, w 2050 roku liczba osób w wieku 60 lat i więcej będzie stanowić aż 40% społeczeństwa3 – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach dysponuje 44 łóżkami dla chorych i ma bogate, bo przeszło sześćdziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu osób starszych. Pacjenci objęci są opieką zespołu specjalistów, a placówkę można uznać za centrum śląskiej geriatrii. Szpital realizuje również programy profilaktyczne ukierunkowane na jak najdłuższe zachowanie samodzielności funkcjonalnej i poznawczej adresowane do młodszych osób. Misja ośrodka jest ściśle związana z celami Fundacji Biedronki, która przekazała szpitalowi darowiznę w wysokości 595 866,49 złotych na zakup potrzebnego sprzętu medycznego. Pieniądze pozwoliły na sfinansowanie m.in. aparatury USG, koncentratorów do podawania pacjentom tlenu, foteli potrzebnych do badań, czy też sprzętu do rehabilitacji ruchowej. Fundacja Biedronki wyposażyła również poradnię okulistyczną w nowoczesny aparat służący do tomografii komputerowej oka. Jest to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które może dostarczyć cennych informacji na temat takich chorób jak jaskra i zwyrodnienie plamki żółtej (AMD).

- W 2021, wciąż pandemicznym roku, zrealizowaliśmy w Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach ponad 1700 hospitalizacji. Oddział geriatryczny dla wielu pacjentów jest miejscem, w którym czują się w centrum uwagi. Pobyt na geriatrii jest czasami jedyną szansą na holistyczne spojrzenie na wielochorobowość pacjentów, dlatego tak ważna jest realna możliwość wykonania jak największej ilości badań diagnostycznych „za jednym pobytem”. Opieka nad osobą starszą jest dużo bardziej wymagająca niż nad osobą w tzw. sile wieku, stąd możliwość wsparcia czynności opiekuńczych specjalistycznym sprzętem stanowi dużą pomoc dla personelu medycznego. Sprzęt bez medyków jest tylko sprzętem, ale w ich rękach jest narzędziem poprawy jakości życia wielu seniorów, którym chcemy przywracać możliwości samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku domowym – mówi Anna Brzęska-Mikoda, dyrektorka Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.

„Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii” – nowy program wsparcia

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz