„Witamy i pomagamy – noclegi” - nabór do programu zamknięty

14.04.2022

Fundacja Biedronki nawiąże współpracę z organizacjami pomocowymi, które bezpośrednio wspierają przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy i chcą im zapewnić bezpłatny tymczasowy nocleg.

Pomoc dla Ukrainy - formularz dla NGO

W ramach programu „Witamy i pomagamy - noclegi” organizacja pomocowa, z którą Fundacja Biedronki nawiąże współpracę, otrzyma dostęp do platformy, która umożliwia rezerwację noclegów w kilku tysiącach obiektów noclegowych w całym kraju.

Koszty noclegu (zarezerwowanego zgodnie z Regulaminem programu) finansowane są ze środków pochodzących od Fundacji Biedronki.

Jeśli są Państwo organizacją pomocową, która bezpośrednio wspiera przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy i są Państwo zainteresowani współpracą z Fundacją Biedronki, prosimy o uzupełnienie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAMKNIĘTY

Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat programu „Witamy i pomagamy - noclegi” zawarte są we wstępie do formularza oraz będą przekazywane w czasie rozmów i w dokumentach przekazanych przed rozpoczęciem współpracy. Podane przez Państwa w formularzu odpowiedzi pozwolą nam dokonać wstępnej weryfikacji zgłoszeń oraz nawiązać kontakt w tej sprawie.

Informacje formalne:

Fundacja przewiduje, że formularz będzie aktywny co najmniej do dnia 30.04.2022. Możliwe jest wcześniejsze lub późniejsze zamknięcie formularza, co będzie zależeć od skali zainteresowania Programem i możliwościami operacyjnymi Fundacji.

Warunkiem koniecznym nawiązania współpracy jest to, aby organizacja pomocowa wspierała bezpośrednio przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy oraz cele statutowe organizacji pomocowej były zgodne z celami statutowymi Fundacji Biedronki, takimi jak wspieranie najbardziej wrażliwych grup społecznych, a w szczególności pomoc społeczna, dobroczynność, pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Wypełnienie i przesłanie formularza jest dobrowolne i nie oznacza zakwalifikowania do Programu oraz przyznania pomocy, wypełniony i przesłany formularz jest niezbędny do rozpatrzenia możliwości nawiązania współpracy z Fundacją Biedronki w ramach Programu.

Fundacja Biedronki zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi organizacjami.

Współpraca zostanie nawiązana na podstawie odrębnych umów, w których zostanie wskazana forma, zakres wsparcia oraz prawa i obowiązki stron.

Organizacja pomocowa ponosi odpowiedzialność prawną za prawdziwość dostarczonych informacji.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz