Fundacja Biedronki członkiem wspierającym Forum Darczyńców

24.03.2022
Z dumą informujemy, że decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców w Polsce, Fundacja Biedronki została przyjęta jako członek wspierający Forum Darczyńców.

Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, które się taką działalnością zajmują.

Więcej informacji o Forum Darczyńców znajduje się tutaj.

Fundacja Biedronki członkiem wspierającym Forum Darczyńców

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz