Blisko 250 000 zł dla Oddziału Geriatrii w Białymstoku

5.09.2022
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego zakwalifikował się do programu „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii”. Inicjatywa zakłada wsparcie finansowe na zakup sprzętu dla szpitali prowadzących oddziały lub poradnie geriatryczne. Na ten cel placówka otrzymała ponad 243 tys. zł darowizny.

Blisko 250 000 zł dla Oddziału Geriatrii w Białymstoku

Dyrektor szpitala MSWiA w Białymstoku Alicja Skindzielewska zwraca uwagę, że szpital MSWiA w Białymstoku każdego roku udziela świadczeń zdrowotnych około 700 pacjentom geriatrycznym. – To pacjenci nie tylko z Podlasia. Oddziały geriatryczne mają szczególną specyfikę. Pacjenci wymagają kompleksowego podejścia, zarówno diagnostycznego, terapeutycznego, jak również pielęgnacyjnego. Działania podejmowane przez Fundację Biedronki bardzo dobrze wpisują się w potrzeby polskiej geriatrii. Tym bardziej z wielką radością przyjęliśmy informację, że zakwalifikowaliśmy się do programu „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii” – podkreśla dyrektor szpitala.

Dzięki otrzymanej darowiźnie Szpital MSWiA w Białymstoku kupił na potrzeby oddziału geriatrii m.in. sprzęt do diagnostyki i wspomagania terapii zaburzeń połykania u pacjentów geriatrycznych, głowice do aparatów USG czy też spirometr służący do diagnostyki POCHP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc). W sumie to ponad 60 urządzeń diagnostycznych i leczniczych oraz innych przydatnych w codziennej opiece nad seniorami - jak np. inhalatory czy przyrząd do pomiaru siły uścisku dłoni.

Kierownik oddziału geriatrii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel podkreśla, że uzyskany sprzęt będzie dużym wsparciem w codziennej pracy oddziału. – Aby dobrze leczyć, trzeba dobrze diagnozować. Nowy sprzęt to duże wsparcie w codziennej pracy medyków, zarówno na etapie diagnostyki częstych problemów medycznych, jak i na etapie terapeutycznym. Umożliwi m.in. wykonanie badań spirometrycznych i diagnostykę schorzeń płuc, ocenę występowania i nasilenia zaburzeń połykania, ocenę stanu mięśni i naczyń, kontrolowanie masy ciała u chorych leżących. Pozwoli też na wspomaganie leczenia ran przewlekłych i obrzęków limfatycznych – mówi prof. Wojszel.

Szpital MSWiA w Białymstoku to drugi szpital (po Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach) zakwalifikowany do programu „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii”. – Motto naszej Fundacji to „Dobrze długo żyć”, a stan zdrowia ma kluczowe znaczenie dla jakości życia w późnym wieku, dlatego tak ważna jest odpowiednia opieka medyczna nad osobami starszymi. Postanowiliśmy stworzyć specjalny program wsparcia oddziałów geriatrycznych, które świadczą tę opiekę kompleksowo i mając na uwadze komfort życia starszego pacjenta. Cieszymy się, że szpital w Białymstoku dołączył do naszego programu, tym bardziej, że to już nasza druga inwestycja na Podlasiu – po wcześniejszym wsparciu budowy Hospicjum Proroka Eliasza – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Oddział Geriatrii SP ZOZ MSWiA
Oddział Geriatrii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego sprawuje całościową, całodobową opiekę medyczną nad chorymi w wieku podeszłym. Przyjmowani są tu chorzy powyżej 60. roku życia z wielonarządowymi chorobami wieku podeszłego, a interdyscyplinarny zespół przeprowadza całościową ocenę geriatryczną. Oddział Geriatrii stanowi siedzibę Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada akredytację do specjalizowania lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Prowadzi staże cząstkowe z zakresu geriatrii w ramach innych specjalizacji oraz organizuje kursy szkoleniowe z zakresu geriatrii pod auspicjami CMKP.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz