„Radosne Święta z Fundacją Biedronki” – nabór zakończony

29.09.2022
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji Fundacja Biedronki przekaże prezenty podopiecznym placówek sprawujących opiekę nad seniorami.

Święta Bożego Narodzenia to szczególny moment w roku, w którym chcemy cieszyć się obecnością bliskich nam osób, spędzając czas w spokojnej, radosnej atmosferze. Przygotowując bożonarodzeniowe prezenty chcemy pomóc Państwu stworzyć świąteczny nastrój oraz sprawić, żeby na twarzy każdego podopiecznego zagościł uśmiech.

Fundacja Biedronki przekaże zakwalifikowanym podmiotom produkty z przeznaczeniem na działalność dobroczynną w celu stworzenia i przekazania świątecznych paczek dla Państwa podopiecznych. Produkty wchodzące w skład paczek świątecznych to m.in. śliwki w czekoladzie, pierniki, chałwa, ciastka, herbata oraz kosmetyki – szampon i żel pod prysznic.

Świąteczne paczki od Fundacji Biedronki – startuje nabór

Kto może złożyć wniosek?
Program skierowany jest do podmiotów, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

1. co najmniej 60% podopiecznych podmiotu stanowią osoby, które ukończyły 60 lat;

2. posiadają jeden z poniższych statusów:

  • Dom Pomocy Społecznej,
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
  • Hospicjum,
  • Schronisko dla osób bezdomnych,
  • Placówka opieki, prowadzona jako działalność gospodarcza niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, przez kościelne osoby prawne (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) lub organizacje pozarządowe;

3. realizują cele statutowe zgodne z celami statutowymi Fundacji i celami programu.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania pomocy, naboru i realizacji programu, jak również wzór protokołu przekazania darowizny dostępne są w REGULAMINIE PROGRAMU.

Jak można się zgłaszać?

Zainteresowane ośrodki, spełniające warunki zawarte w regulaminie programu, powinny zgłosić się przez: FORMULARZ NABORU - PACZKI ŚWIĄTECZNE.
Zgłoszenia mailowe, telefoniczne lub listowne nie będą rozpatrywane.
Liczba towarów w ramach programu jest ograniczona, w związku z tym nie gwarantujemy przekazania produktów do paczek świątecznych wszystkim wnioskodawcom.

Aktualizacja z 8 listopada 2022
UWAGA - nabór do programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” został już zakończony. Obecnie trwa analiza wniosków.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz