80 organizacji pomocowych ze wsparciem Fundacji Biedronki

15.12.2022
Fundacja Biedronki w ramach programu „Żywnościowy SOS” przekazała 80 organizacjom pomocowym e-Kody na zakupy do sklepów sieci Biedronka. Celem akcji jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej potrzebującym, by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany m.in. do fundacji i stowarzyszeń wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Projekt wspiera inne organizacje, by mogły rozszerzać swoją działalność pomocy żywnościowej.

80 organizacji pomocowych ze wsparciem Fundacji Biedronki

Już w raporcie „Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych” Stowarzyszenia Klon/Jawor wskazywano, że na skutek pandemii sytuacja 65% organizacji stała się trudniejsza. Ponadto, w badaniu „Kondycja organizacji pozarządowych” 18% ankietowanych zadeklarowała, że w ich odczuciu będzie też coraz trudniej prowadzić im działalność społeczną.
– W związku ze skutkami wojny i inflacji docierają do nas sygnały o rosnącej liczbie osób potrzebujących pomocy. Tymczasem organizacje pomocowe muszą się liczyć ze wzrastającymi kosztami działalności i mniejszym wsparciem darczyńców. Uznaliśmy, że musimy wykorzystać nasze możliwości i wesprzeć je tak, by mogły skutecznie działać – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Do programu „Żywnościowy SOS” zakwalifikowało się 80 organizacji pomocowych z różnych miejsc Polski. W zależności od skali ich działania otrzymały one wsparcie o wartości od 24 000 zł do 108 000 zł, wypłacane w dwóch równych transzach – pierwsza została już przekazana, druga będzie w lutym. Całkowita wartość e-Kodów przyznanych w ramach programu sięga sumy 5,2 mln zł.

– Liczba beneficjentów w prowadzonym przez nas punkcie wydawania żywności to około 1500 osób miesięcznie. Dzięki wsparciu otrzymanemu od Fundacji Biedronki, już z pierwszej transzy pomocy „Żywnościowy SOS” jesteśmy w stanie przygotować ponad 400 świątecznych paczek – mówi Katarzyna Miłkowska ze Stowarzyszenia PORANEK, które zakwalifikowało się do programu. – Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, współczucia oraz solidarności międzyludzkiej. Wsparcie Fundacji Biedronki pozwala nam funkcjonować w poczuciu bezpieczeństwa zapewnionego dla naszych podopiecznych – dodaje Małgorzata Szymczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum" w Gliwicach.

Źródła danych:
• „Rok w pandemii Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021”, https://api.ngo.pl/media/get/160530. Ostatni dostęp: 13.12.2022
• „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022”. Badania Klon/Jawor. Ostatni dostęp: 13.12.2022

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz