Fundacja Biedronki wsparła budowę domu dla potrzebujących

14.02.2023
Siostra Małgorzata Chmielewska z Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” otworzyła w Warszawie dom dla ludzi bezdomnych, starszych i chorych pod wezwaniem Matki Bożej Serdecznej. W ośrodku przygotowano miejsce dla 80 osób w potrzebie, a pierwsi mieszkańcy zostaną przyjęci w lutym 2023. Inicjatywa została wsparta przez Fundację Biedronki, która przekazała na budowę ośrodka blisko 7 milionów złotych.

Społeczniczka siostra Małgorzata Chmielewska prowadzi dziewięć placówek, w których mieszka ponad 300 potrzebujących. Dziesiąty, nowy dom powstał w Warszawie przy ul. Foliałowej. To miejsce, gdzie ubodzy otrzymają schronienie, ale również pomoc i wsparcie medyczne - w domu znajdują się gabinety medyczne, pielęgniarskie i rehabilitacyjne. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji pokoje 6-osobowe, kaplicę oraz ogród, w którym na wiosnę posadzone zostaną warzywa i owoce.

Fundacja Biedronki wsparła budowę domu dla potrzebujących

– Dzięki ludziom dobrej woli wyremontowaliśmy już kilkanaście domów, które służą najuboższym, ale po raz pierwszy przyszło nam zmierzyć się z budową zupełnie nowego ośrodka. Finalnie, udało się stworzyć miejsce, w którym będziemy przywracać ludziom godność i dawać im szansę, by jeszcze raz mogli zawalczyć o swój lepszy los. Każdy człowiek zasługuje, by mieć dach nad głową – pamiętajmy o tym, bo każdego z nas życie może jeszcze kiedyś zaskoczyć – mówi Siostra Małgorzata Chmielewska.

Powstanie domu „Matki Bożej Serdecznej” było możliwe dzięki licznemu gronu darczyńców, wśród których jest jeden z głównych partnerów inicjatywy - Fundacja Biedronki (6 750 000 zł).

- Nasza Fundacja pomaga głównie osobom starszym, które stanowią bardzo dużą grupę wśród bezdomnych - dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć budowę domu, w którym takie osoby, często schorowane i wymagające opieki, znajdą godne warunki do życia. Najwięcej osób w kryzysie bezdomności jest wielkich miastach i dlatego otwarcie placówki właśnie tutaj jest bardzo potrzebne – mówi prezeska Fundacji Biedronki, Katarzyna Scheer.

O bezdomności
Bezdomność jest globalnym problemem, a u jego podłoża wymienia się uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne. Najczęściej dotyka mężczyzn w średnim wieku. Rzadziej bezdomności doświadczają kobiety czy dzieci1. Rzadko zdarza się również, aby jej przyczyną był wyłącznie jeden powód. Zazwyczaj nakłada się na siebie kilka czynników, takich jak problemy finansowe, zdrowotne czy też rodzinne.

Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych - Edycja 20192 w momencie realizacji badania odnotowano 30 330 osoby bezdomne, z czego 83,6% stanowili mężczyźni (25 369 osób). Najwięcej osób bezdomnych przebywa w województwach: mazowieckim (4 278 osób) i śląskim (4 255 osoby). Choć liczba bezdomnych w Polsce maleje, wciąż wiele osób pozostaje bez dachu nad głową.

Fundacja „Domy Wspólnoty Chleb Życia”
W Polsce Wspólnota powstała w 1990 roku. Obecnie prowadzi 10 domów: dla ludzi bezdomnych, starych, chorych i matek z dziećmi, starając się stworzyć miejsce do godnego życia i umożliwić powrót do społeczeństwa. Fundacja walczy z barierami edukacyjnymi na jakie napotykają dzieci i młodzież z ubogich rodzin, bezrobociem i wykluczeniem osób niepełnosprawnych. Niesie konkretną pomoc – dach nad głową, pomoc socjalną, medyczną, pomaga w uzupełnieniu wykształcenia, zdobyciu zawodu. Tworzy przedszkola, szkoły, domy dla bezdomnych, organizuje transporty z pomocą humanitarną. Prezeską Fundacji jest siostra Małgorzata Chmielewska.

1 Beata Szluz, Bezdomność, WYBRANE KATEGORIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. WPROWADZENIE, pod redakcją Beaty Szluz i Małgorzaty Bozackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 41-50, ostatni dostęp 22.01.2023
2 Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych - Edycja 2019, przeprowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-ogolnopolskiego-badania-liczby-osob-bezdomnych-edycja-2019, ostatni dostęp: 20.01.2023

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz