Fundacja Biedronki członkiem zwykłym Forum Darczyńców

4.07.2023
Fundacja Biedronki zyskała nowy status członkostwa w Forum Darczyńców - status członka zwykłego.

Członkami zwykłymi Forum Darczyńców w Polsce mogą zostać organizacje pozarządowe, które:
• wspierają, od co najmniej trzech lat, w formie dotacji, grantów, darowizn, stypendiów, nagród lub innych form wsparcia minimum dziesięć podmiotów rocznie,
• przeznaczają rocznie na wsparcie przynajmniej 300 000 złotych i 20% środków z budżetu działalności programowej; w przypadku funduszy lokalnych wystarczy 100 000 złotych,
• poddały sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta.

Fundacja Biedronki członkiem zwykłym Forum Darczyńców

Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społeczne. Powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu wsparcia. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, które się taką działalnością zajmują.

Dziękujemy!

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz