Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii

 • Opis programu: Fundacja Biedronki wspiera finansowo szpitale prowadzące oddziały geriatryczne i przekazuje im darowiznę na zakup sprzętu medycznego
 • Partnerzy programu: szpitale prowadzące kliniki, oddziały i poradnie geriatryczne w całej Polsce
 • Beneficjenci: placówki geriatryczne oraz seniorzy, którzy korzystają z opieki geriatrycznej
 • Budżet programu: indywidualny dla danej placówki; status na październik 2023: ponad 2,1 mln zł

Na czym polega program?

„Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii” to program, w którym wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego otrzymują ośrodki zajmujące się opieką geriatryczną.

Program Fundacji Biedronki ma na celu wsparcie polskiej geriatrii, co jest szczególnie ważne w obliczu starzejącego się społeczeństwa. Według szacunków w 2050 roku osoby w wieku 60+ będą stanowiły aż 40% ludności Polski1. Jest to ogromne wyzwanie m.in. dla systemu ochrony zdrowia, który w przyszłości będzie musiał sprostać rosnącym potrzebom w zakresie opieki nad osobami starszymi. Częściową odpowiedzią na te potrzeby ma być wsparcie Fundacji Biedronki i pomoc w postaci darowizn finansowych. W planie jest objęcie programem kolejnych szpitali, oferujących opiekę geriatryczną.

Obdarowani:

 • +
  Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach otrzymał darowiznę w wysokości 595 866,49zł.
  Dzięki darowiźnie zakupiono m.in. aparaturę USG, holtery potrzebne do monitorowania akcji serca, fotele do pobierania krwi i przenośne koncentratory tlenu. Fundacja Biedronki wyposażyła również poradnię okulistyczną w nowoczesny aparat służący do tomografii komputerowej oka. Jest to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które trwa tylko kilka minut, a może dostarczyć cennych informacji na temat takich chorób jak jaskra i zwyrodnienie plamki żółtej (AMD). Symboliczne przekazanie sprzętu dla szpitala zbiegło się z obchodami Światowego Dnia Chorego.
 • +
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku otrzymał darowiznę w wysokości 243 886,54zł.
  Dzięki darowiźnie Szpital MSWiA w Białymstoku kupił m.in. sprzęt do diagnostyki i wspomagania terapii zaburzeń połykania u pacjentów geriatrycznych, głowice do aparatów USG czy też spirometr służący do diagnostyki POCHP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc). W sumie kupiono ponad 60 urządzeń do diagnostyki i leczenia oraz sprzętów przydatnych w codziennej opiece nad seniorami (np. inhalatory czy przyrząd do pomiaru siły uścisku dłoni).
 • +
  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Eleonory Reicher w Warszawie otrzymał darowiznę w wysokości 461 764,70zł.
  Dzięki darowiźnie uruchomiono m.in. specjalistyczną Pracownię Aktywizacji i Rehabilitacji Seniorów. W pracowni pacjenci mogą korzystać, pod nadzorem fizjoterapeuty, m.in. z orbitreka, cykloergometru, piłek i taśm do ćwiczeń. Szpital wyposażony został w aparat do funkcjonalnej stymulacji magnetycznej. Urządzenie umożliwia bezbolesną stymulację głębokich tkanek w leczeniu schorzeń narządu ruchu oraz wykorzystywane jest w terapii przeciwbólowej. Zakupiono również sprzęt okulistyczny, taki jak tonometr bezkontaktowy - jest to nowoczesne urządzenie diagnostyczne, które pozwala na szybki, precyzyjny oraz komfortowy dla pacjenta pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, a także autorefraktometr, umożliwiający komputerowe badanie wzroku.
 • +
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymał darowiznę w wysokości 605 743,44zł.
  Szpital dzięki darowiźnie szpital zakupił m.in. aparat USG, a także cztery kardiomonitory pozwalające na ocenę saturacji pacjenta i pomiar tętna z jednoczesnym zapisem EKG. Wsparcie finansowe umożliwiło również kupno 20 łóżek wyposażonych w materace przeciwodleżynowe, a także ssaka pneumatycznego z wózkiem, który umożliwia odsysanie pacjenta np. z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
 • +
  Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Kup otrzymało darowiznę w wysokości 192 800zł.
  Dzięki udziałowi w programie zakupiono m.in. urządzenie do diagnozy omdleń oraz sprzęt do ćwiczeń - szyny do treningu stawów biodrowych, kolanowych i barkowych, które służą poprawie funkcjonowania pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi. Oddział geriatrii zyskał nowoczesne urządzenie do precyzyjnej oceny zaburzeń równowagi oraz jej treningu, by ograniczać ryzyka upadków seniorów. Na geriatrii pojawiły się też cztery nowe holtery EKG pozwalające mierzyć pracę serca seniorów przez 24h, a także materace przeciwodleżynowe.

1 Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r., Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Warszawa, 2020 r., s.9: https://das.mpips.gov.pl/source/2020/Informacja%20za%202019%20r.%2027.10.2020%20r..pdf, ostatni dostęp 14.01.2022

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz