Karta dobra

 • Opis programu: Program „Karta dobra” skierowany jest do lokalnych organizacji pomocowych, zajmujących się wspieraniem osób ze szczególnie wrażliwych grup społecznych, zwłaszcza osób starszych. Fundacja Biedronki przekazuje przedpłacone Karty dobra współpracującym organizacjom, które dystrybuują je wśród potrzebujących seniorów.
 • Partnerzy programu: lokalne organizacje pomocowe
 • Edycje:

2022/2023

 • Liczba osób objętych programem: ok. 2500
 • Budżet programu: 4,5 miliona złotych
 • Miesięczna wartość karty: 170 złotych
 • Czas trwania edycji 2022/2023: wrzesień 2022 - sierpień 2023
 • Patronat medialny nad edycją 2022/2023 programu „Karta dobra” objął Głos Seniora
 • Liczba organizacji uczestniczących w programie w edycji 2022/2023: 22
 • Lista uczestników programu:
  • Fundacja Galini
  • Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu
  • Stowarzyszenie Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
  • Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej
  • Fundacja Droga
  • Fundacja Godnie Żyć
  • Fundacja Koalicja dla Młodych
  • Fundacja Pomocy Społecznej „Eva"
  • Stowarzyszenie „Nasza Szczycieńska Ziemia"
  • Fundacja „Pomoc i Nadzieja"
  • Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei"
  • Stowarzyszenie Charytatywne Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Ubogich „Pomóżmy Sobie"
  • Stowarzyszenie Dla Równości
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc"
  • Stowarzyszenie „Sursum Corda"
  • Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia
  • Stowarzyszenie Zupełne Dobro
  • Fundacja Miasto-Państwo
  • Fundacja „Prometeusz dla Seniorów" imienia Książąt Marii i Włodzimierza Czetwertyńskich
  • Fundacja GROM. Siła i Honor
  • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
  • Fundacja Kołem się Toczy

2021/2022

 • Liczba osób objętych programem: 600
 • Budżet programu: 1 milion złotych
 • Miesięczna wartość karty: 150 złotych
 • Czas trwania edycji 2021/2022: wrzesień 2021 - sierpień 2022
 • Liczba organizacji uczestniczących w programie w edycji 2021/2022: 8
 • Lista uczestników programu:
  • Fundacja Koalicja dla Młodych (Białobrzegi)
  • Fundacja Pomocy Społecznej „EVA"
  • Fundacja Senior w oronie
  • Stowarzyszenie Dla Równości
  • Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”
  • Stowarzyszenie „Nasza Szczycieńska Ziemia”
  • Stowarzyszenie Zupełne Dobro
  • Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia

2023/2024

 • Liczba osób objętych programem: 5000
 • Budżet programu: 9,8 miliona złotych
 • Miesięczna wartość karty: 185 złotych
 • Czas trwania edycji 2023/2024: październik 2023 - wrzesień 2024
 • Patronat medialny nad edycją 2023/2024 programu „Karta dobra” objął Głos Seniora
 • Liczba organizacji uczestniczących w programie w edycji 2023/2024: 38
 • Lista uczestników programu:
  • STOWARZYSZENIE DZIAŁAMY
  • Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy
  • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”
  • FUNDACJA POMOC I NADZIEJA
  • Fundacja Działań Lokalnych Logos
  • Fundacja Benevolens
  • Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”
  • Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Toruniu
  • Fundacja Grom SIŁA I HONOR
  • Fundacja KONKRET
  • Stowarzyszenie SURSUM CORDA
  • FUNDACJA POMOC PATRIOTY
  • Fundacja Dla Was
  • Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
  • Polski Czerwony Krzyż Mazurski Oddział Okręgowy
  • Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych „Zabrzanka”
  • Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II
  • Stowarzyszenie MOCnaMOC
  • Fundacja ORCHidea
  • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA”
  • Fundacja Galini
  • Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
  • Fundacja Pomocy Społecznej Eva
  • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie
  • Fundacja Miasto-Państwo
  • Stowarzyszenie Dla Równości
  • Fundacja Klementyna
  • Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”
  • FUNDACJA ATELIER SPÓŁDZIELCZOŚCI I EKONOMII SPOŁECZNEJ
  • Fundacja Droga
  • Stowarzyszenie Charytatywne Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Ubogich „Pomóżmy Sobie”
  • Fundacja Prometeusz - Zdrowie Seniora
  • FUNDACJA GODNIE ŻYĆ
  • Nasza Szczycieńska Ziemia
  • Fundacja Senior w Koronie
  • Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia
  • Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość
  • Stowarzyszenie „Zupełne Dobro”

Cel programu:

Celem programu „Karta dobra” jest poprawa jakości życia osób starszych, wspieranie i rozwój organizacji pomocowych posiadających cele zbieżne z celami Fundacji Biedronki, takie jak: pomoc społeczna, dobroczynność, ochrona zdrowia i poprawa jakości życia osób starszych, których trudna sytuacja życiowa nie pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb - uniemożliwia np. zakup odpowiednich ilości produktów spożywczych, wykupienie przepisanych leków, okularów, skorzystanie z rehabilitacji, zakup opału na zimę, itp.

Na czym polega program Karta dobra:

karta dobra Fundacja Biedronki przekazuje karty przedpłacone lokalnym organizacjom, które są doświadczone w niesieniu pomocy. Organizacje te są odpowiedzialne za kwalifikację uczestników do programu „Karta dobra” (kwalifikowane są w głównej mierze ubogie, samotne osoby starsze) oraz dystrybucję kart.

Program „Karta dobra” korzysta z siły lokalnych organizacji pomocowych - potrafią one skutecznie dotrzeć do najbardziej potrzebujących seniorów w sąsiedztwie. Często karta staje się też pretekstem do objęcia starszej osoby bardziej systematyczną pomocą wolontariusza.

O Karcie dobra:

Karta dobra jest doładowywana co miesiąc określoną kwotą w czasie trwania danej edycji programu - od października przez 10 następujących po sobie miesięcy.

Użytkownik karty sam decyduje na co wydać środki. Kartą można płacić za cały asortyment w sklepach sieci Biedronka z wyłączeniem: alkoholu, produktów tytoniowych, doładowań, artykułów przemysłowych i tekstyliów (szczegóły w Regulaminieszczegóły w Regulaminieszczegóły w Regulaminie).

Najczęstsze pytania:

 1. Jestem potrzebującym seniorem/rodziną takiej osoby. Jak zgłosić się po pomoc?
  Kwalifikacją seniorów zajmują się tylko i wyłącznie lokalne organizacje pomocowe, biorące udział w programie. Prosimy o bezpośredni kontakt z wybraną organizacją. Fundacja Biedronki nie kwalifikuje seniorów do pomocy ani nie pośredniczy w takiej kwalifikacji. Prosimy o niewysyłanie nam zgłoszeń ani dokumentacji dotyczącej Państwa sytuacji materialno-zdrowotnej.
 2. Reprezentuję organizację, która chciałaby wziąć udział w programie. Co mam zrobić?
  Rekrutacja organizacji do edycji 2023/2024 jest zamknięta. Jeśli chcą Państwo otrzymać informację o naborach do kolejnych edycji programu ”Karta dobra”, zapraszamy do zapisania się na listę mailingową poprzez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: kartadobra@fundacjabiedronki.pl

Galeria

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz