Na codzienne zakupy

 • Opis programu: Fundacja Biedronki, Caritas Polska i Caritas diecezjalne wspólnie prowadzą program pomocy „Na codzienne zakupy”. W jego ramach seniorzy otrzymują karty przedpłacone na zakupy w sklepach Biedronka.
 • Partnerzy programu: Caritas Polska i Caritas Diecezjalne
 • Edycje:

2024:

 • Liczba osób objętych programem: 11 000
 • Budżet programu: 23 mln zł
 • Miesięczna wartość karty: 200 złotych (15 zł więcej niż w 2023 r.)

Na czym polega program?

Caritas diecezjalne dociera do najbardziej potrzebujących seniorów, którzy otrzymują kartę zasilaną przez 10 miesięcy trwania programu. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka. Seniorzy sami decydują na zakup jakich produktów przeznaczą środki z karty.

Dodatkowo, osoby objęte programem mogą liczyć na opiekę wolontariusza Caritas, który pozostaje z nimi w kontakcie i pomaga im w zakupach.

Historia programu:

Program prowadzony jest od 2018 r. - przez pierwsze dwie edycje we współpracy Biedronki i Caritas, a następnie - od 2020 r. - przez Fundację Biedronki i Caritas.

Dodatkowe informacje:

Program „Na codzienne zakupy” ma udokumentowany wpływ na poprawę jakości życia seniorów. W edycji 2024 programu „Na codzienne zakupy” podnieśliśmy wartość miesięcznego zasilenia karty ze 185 złotych na 200 złotych. Nadal, wspólnie z Caritas, inwestujemy w rozwój wolontariatu na rzecz seniorów, m.in. w podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu poprzez np. szkolenia dietetyczne na temat odżywiania osób starszych.

Dokumenty:

2023:

 • Liczba osób objętych programem: 11 000
 • Budżet programu: 20,9 mln zł
 • Miesięczna wartość karty: 185 złotych (25 zł więcej niż w 2022 r.)

Na czym polega program?

Caritas diecezjalne dociera do najbardziej potrzebujących seniorów, którzy otrzymują kartę zasilaną przez 10 miesięcy trwania programu. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka. Seniorzy sami decydują na zakup jakich produktów przeznaczą środki z karty.

Dodatkowo, osoby objęte programem mogą liczyć na opiekę wolontariusza Caritas, który pozostaje z nimi w kontakcie i pomaga im w zakupach.

Historia programu:

Program prowadzony jest od 2018 r. - przez pierwsze dwie edycje we współpracy Biedronki i Caritas, a następnie - od 2020 r. - przez Fundację Biedronki i Caritas.

Dodatkowe informacje:

Program „Na codzienne zakupy” ma udokumentowany wpływ na poprawę jakości życia seniorów. W edycji 2023 programu „Na codzienne zakupy” podnieśliśmy wartość miesięcznego zasilenia karty ze 160 do 185 złotych. Nadal, wspólnie z Caritas, inwestujemy w rozwój wolontariatu na rzecz seniorów, m.in. w podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu poprzez np. szkolenia dietetyczne na temat odżywiania osób starszych.

Dokumenty:

Regulamin programu „Na codzienne zakupy” - edycja 2023

2022:

 • Liczba osób objętych programem: 11 000
 • Budżet programu: 18,5 mln zł
 • Miesięczna wartość karty: 160 złotych (10 zł więcej niż w 2021 r.)

Na czym polega program?

Caritas diecezjalne dociera do najbardziej potrzebujących seniorów, którzy otrzymują kartę zasilaną przez 10 miesięcy trwania programu. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka. Seniorzy sami decydują na zakup jakich produktów przeznaczą środki z karty.

Dodatkowo, osoby objęte programem mogą liczyć na opiekę wolontariusza Caritas, który pozostaje z nimi w kontakcie i pomaga im w zakupach.

Program „Na codzienne zakupy” to największy niepubliczny program pomocy dla seniorów w Polsce.

Historia programu:

Program prowadzony jest od 2018 r. - przez pierwsze dwie edycje we współpracy Biedronki i Caritas, a następnie - od 2020 r. - przez Fundację Biedronki i Caritas.

Dodatkowe informacje:

Program „Na codzienne zakupy” ma udokumentowany wpływ na poprawę jakości życia seniorów, przede wszystkim na lepsze odżywianie, dlatego zdecydowaliśmy o jego rozszerzeniu. W edycji 2022 programu „Na codzienne zakupy” zwiększyliśmy liczbę seniorów, którzy otrzymują karty, a także podnieśliśmy wartość miesięcznego zasilenia karty ze 150 do 160 złotych. Nadal, wspólnie z Caritas, inwestujemy w rozwój wolontariatu na rzecz seniorów, m.in. w podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu.

Dokumenty:

Regulamin programu „Na codzienne zakupy” - edycja 2022

2021:

 • Liczba osób objętych programem w 2021 r.: ok. 10 000
 • Budżet programu: ponad 14,5 mln zł
 • Miesięczna wartość karty: 150 złotych

Na czym polega program?

Caritas diecezjalne dociera do najbardziej potrzebujących seniorów, którzy otrzymują kartę zasilaną przez 10 miesięcy trwania programu. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka. Seniorzy sami decydują na zakup jakich produktów przeznaczą środki z karty.

Dodatkowo, osoby objęte programem mogą liczyć na opiekę wolontariusza Caritas, który pozostaje z nimi w kontakcie i pomaga im w zakupach.

Program „Na codzienne zakupy” to największy niepubliczny program pomocy dla seniorów w Polsce.

Historia programu:

Program prowadzony jest od 2018 r. - przez pierwsze dwie edycje we współpracy Biedronki i Caritas, a następnie - od 2020 r. - przez Fundację Biedronki i Caritas.

Dodatkowe informacje:

Wyniki badania wśród uczestników programu w edycji 2021*:

 • 84% badanych ma dochód zbyt niski by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe
 • 40% badanych widuje się z rodziną najwyżej kilka razy w roku bądź w ogóle
 • 61% deklaruje, że wspólne posiłki są preferowaną formą spędzania czasu z bliskimi
 • dzięki karcie 64% uczestników kupuje więcej nabiału, a 46% więcej owoców i warzyw
 • aż 21% seniorów deklaruje, że zdarza im się być głodnym, bo nie stać ich na posiłek
* Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Ipsos w grudniu 2021 r. metodą CATI na próbie 1016 uczestników programu.

2020:

 • Liczba osób objętych programem w 2020 r.: ok. 10 000
 • Budżet programu: ponad 14,5 mln zł
 • Miesięczna wartość karty: 150 złotych

Na czym polega program?

Caritas diecezjalne dociera do najbardziej potrzebujących seniorów, którzy otrzymują kartę zasilaną przez 10 miesięcy trwania programu. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka. Seniorzy sami decydują na zakup jakich produktów przeznaczą środki z karty.

Dodatkowo, osoby objęte programem mogą liczyć na opiekę wolontariusza Caritas, który pozostaje z nimi w kontakcie i pomaga im w zakupach.

Program „Na codzienne zakupy” to największy niepubliczny program pomocy dla seniorów w Polsce.

Historia programu:

Program prowadzony jest od 2018 r. - przez pierwsze dwie edycje we współpracy Biedronki i Caritas, a następnie - od 2020 r. - przez Fundację Biedronki i Caritas.

Komponenty programu w 2020 r.:

 • Program Senior Caritas 2020 - w jego ramach dofinansowanie mogły uzyskać lokalne projekty aktywizujące seniorów (zgłaszane przez diecezjalne Caritas). Łącznie finansowanie przyznano 51 projektom.
 • Program „Spełniamy marzenia” - służył spełnianiu drobnych marzeń seniorów, takich jak odwiedzenie wymarzonego miejsca w Polsce lub nauczenie się nowej umiejętności. W 2020 r. z powodu pandemii większość tych marzeń miała charakter materialnego prezentu. Projektem objęto 1000 osób starszych.
 • Ze środków, które nie zostały wydane z kart „Na Codzienne Zakupy”, dokonano zakupu paczek bożonarodzeniowych dla seniorów w związku z tym, że w czasie pandemii organizacja spotkań wigilijnych dla osób samotnych nie była możliwa.
 • 40 tys. seniorów będących pod opieką Caritas otrzymało Koperty Życia Caritas, które mają na celu umożliwienie służbom medycznym uzyskanie podstawowych informacji o zdrowiu seniora i przyjmowanych lekach. Akcja została sfinansowana ze środków Fundacji Biedronki.

Wyniki badania wśród beneficjentów w 2020 r.*:

 • 84% beneficjentów uważa, że program ma istotny wpływ na poprawę sytuacji życiowej
 • 59% z nich dodatkowe środki przeznacza na zakup żywności, 57% na zakup leków na receptę, a 31% może dzięki nim opłacić rachunki lub zakupić opał
 • 64% uczestników dzięki programowi częściej kupuje nabiał, 51% owoce i warzywa, a 49% mięso i ryby
 • 95% seniorów docenia to, że może samodzielnie decydować, co kupić
 • 92% uczestników programy podoba się to, że mogą płacić kartą/płacić bezgotówkowo
 • 70% seniorów ceni sobie anonimowość - to, że w sklepie nikt nie wie, że uczestnik programu korzysta z pomocy

*Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Ipsos na przełomie września i października 2020 r. metodą CATI (wywiad telefoniczny) na próbie 1009 beneficjentów programu.

Wyniki badania wśród wolontariuszy w 2020 r.*:

 • 82% wolontariuszy odczuwa bardzo wysoką lub wysoką satysfakcję ze swojej roli
 • 55% wolontariuszy ma kontakt z seniorem co najmniej kilka razy w miesiącu
 • 66% wolontariuszy pomaga uczestnikom programu w zakupach, a 55% pomaga w transporcie do/ze sklepu

*Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Ipsos w listopadzie 2020 r. metodą CAWI (ankieta internetowa) na próbie 802 wolontariuszy w programie.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz