Program pomocy w czasie pandemii koronawirusa

 • Opis programu: Fundacja Biedronki przekazała nieodpłatnie produkty ochronne, czystości i dezynfekujące oraz spożywcze ośrodkom sprawującym opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Dodatkowo w okresie świątecznym do podopiecznych trafiły paczki ze słodyczami i kosmetykami.
 • Czas trwania programu: I tura kwiecień – maj 2020; II tura czerwiec – wrzesień 2020, III tura grudzień 2020 – styczeń 2021, IV tura kwiecień – maj 2021, dodatkowo w kwietniu została uruchomiona tura pomocy dla szpitali skierowana do osób, które w osamotnieniu na oddziałach szpitalnych toczyły walkę z wirusem COVID-19
 • Beneficjenci: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, schroniska dla osób bezdomnych, hospicja i inne ośrodki sprawujące całodobową, stacjonarną opiekę nad seniorami, a także stołówki/ jadłodajnie, łaźnie, punkty pomocy doraźnej sprawujące pomoc niestacjonarnie oraz szpitale w ramach akcji pomocy dla szpitali
 • Liczba ośrodków objętych pomocą: 650 (615 ośrodków otrzymało pomoc więcej niż jeden raz); dodatkowo Fundacja Biedronki pomogła 95 szpitalom w ramach akcji pomocy dla szpitali
 • Liczba podopiecznych w ośrodkach z wyłączeniem akcji szpitalnej: 55 000, liczba pacjentów („łóżek covidowych” zgłoszonych przez szpitale) objętych pomocą ponad 5 000
 • Średni udział osób starszych wśród podopiecznych z wyłączeniem akcji szpitalnej: 72%
 • Ilość palet we wszystkich turach: 1916
 • Środki wydane na program do czerwca 2021: ponad 8,7 mln zł

Skąd pomysł na ten program?

W marcu i kwietniu 2020 r. w mediach zaczęły się pojawiać informacje o dramatycznej sytuacji w domach pomocy społecznej – często stawały się one ogniskami koronawirusa, a ich personel nie był odpowiednio wyposażony w środki ochronne lub też ośrodkom tym brakowało funduszy na ich zakup. Stało się dla nas jasne, że ośrodki opiekuńcze dla starszych i schorowanych osób, szczególnie zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby należy objąć szczególną ochroną. Ponadto w czasie pandemii domy pomocy społecznej były zamknięte dla odwiedzających, co wiązało się z poczuciem osamotnienia ich mieszkańców – stąd pomysł na prezenty świąteczne.

Jak badaliśmy potrzeby?

Przeanalizowaliśmy statystyki zakażeń wirusem wg województw oraz przeprowadziliśmy wywiady z kierownikami ośrodków opiekuńczych dla seniorów oraz przedstawicielami władz lokalnych i pomocy społecznej w celu zbadania sytuacji i potrzeb. Rozpoznaliśmy też możliwości zakupu potrzebnych produktów spełniających wymogi jakościowe. Badania były prowadzone przed każdą turą pomocy – każda edycja składała się z innego zestawu produktów, tak by były one dopasowane do aktualnych potrzeb ośrodków.

Darowizna ze strony Fundacji Biedronki

1916 palet z produktami we wszystkich turach programu:

 • Produkty ochronne
  - maseczki (ponad 3 miliony sztuk)
  - rękawiczki (ponad 7 milionów sztuk)
 • Produkty higieniczne i kosmetyczne:
  - chusteczki nawilżane (wszystkie tury ponad 120 tysięcy opakowań)
  - mydło (I,II oraz IV tura - prawie 80 tysięcy litrów)
  - mydło dla pacjentów szpitali (ponad 4 tysiące litrów)
  - krem do rąk (I oraz II tura – ponad 30 tysięcy sztuk)
  - proszek do prania (III tura- ponad 4 tysiące kilogramów)
 • Prezenty bożonarodzeniowe w III turze: słodycze, herbata oraz kosmetyki – łącznie 40 tys. paczek

Efekty programu:

 • Przekazaliśmy produkty ochronne, dezynfekujące i higieniczne, co wpłynęło na poprawę zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem w tych placówkach
 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaopatrzyliśmy 40 tys. mieszkańców instytucji opiekuńczych w prezenty świąteczne, co w czasie zaostrzonych restrykcji skutkujących zamknięciem ośrodków i brakiem odwiedzin najbliższych było wspierającym na duchu akcentem
 • Pozytywne informacje zwrotne ze strony ośrodków objętych pomocą Fundacji Biedronki, potwierdzające celowość i adekwatność darowizn
 • W styczniu Fundacja Biedronki przeprowadziła ankietę ewaluacyjną dotyczącą programu:
  • 145 ośrodków wypełniło ankietę
  • 79% badanych ośrodków deklaruje, że pomoc uzyskana od Fundacji Biedronki była większa niż pomoc udzielona im przez inne organizacje czy firmy.

Wybrane informacje zwrotne od beneficjentów:

 • „Z pomocy, jaką do tej pory otrzymywaliśmy, ta od Państwa była najbardziej konkretna i rzeczowa.”
 • „Państwa pomoc przyczyniła się w dużym stopniu do zapewnienia rekomendowanych środków bezpieczeństwa naszemu personelowi oraz mieszkańcom, w tym trudnym dla wszystkich czasie.”
 • „Przekazana darowizna w postaci środków ochronnych, artykułów higienicznych oraz dezynfekujących ułatwi naszą pracę, zabezpieczy nas i mieszkańców przed zagrożeniem, jakie niesie koronawirus”.
 • „W obliczu zagrożenia koronawirusem Państwa pomoc jest nieoceniona.”
 • „Pragniemy dodać, iż fakt Waszej pomocy oprócz konkretnego wymiaru materialnego, wniósł w życie naszej placówki także wymiar duchowy. Poczuliśmy, że ktoś o nas pomyślał, że komuś tak jak i nam tu wszystkim – dobro naszych podopiecznych – bardzo leży na sercu.”
 • „Darowizna, którą otrzymaliśmy, zaskoczyła nas ilością produktów oraz szerokim asortymentem dostosowanym do potrzeb naszego Domu pod kątem liczby mieszkańców oraz zatrudnionych pracowników. Wszystkie produkty otrzymane od Fundacji Biedronki ucieszyły nas ogromnie, a w szczególności rękawiczki jednorazowe. Otrzymana darowizna zaspokoi nasze potrzeby na okres ok. 2 miesięcy”
 • „Skład przesłanej pomocy był bardzo dobrze dobrany i przemyślany. Zawierała cały katalog produktów, które są niezbędne do prowadzenia fachowej opieki nad osobami starszymi w dobie pandemii. Fundacja Biedronki zadbała nie tylko ośrodki ochrony indywidualnej dla pracowników (tj. maski, żele, mydła), ale także środki niezbędne w zabezpieczenia środowiska osób starszych, chroniące je przed możliwością transmisji wirusa (środki czystości i dezynfekcji). Co istotne, to jedyna darowizna, w której znalazły się chusteczki pielęgnacyjne ułatwiające opiekę nad pacjentami”
Akceptuję

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, przy czym odbywa się to zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki, które możesz w każdej chwili zmienić. Jako Fundacja Biedronki używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania strony – korzystamy z plików cookie i technologii monitorujących w celu poprawy bezpieczeństwa, administracji systemem lub umożliwienia korzystania z funkcji serwisu. Są to pliki niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia ich dostępności funkcjonalności. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce prywatności

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz