Program pomocy w czasie pandemii koronawirusa

 • Opis programu: Fundacja Biedronki przekazała nieodpłatnie produkty ochronne, czystości i dezynfekując oraz spożywcze różnorodnym ośrodkom sprawującym opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Dodatkowo w okresie świątecznym do tych grup osób trafiały paczki ze słodyczami i kosmetykami, aby umilić im ten trudny czas.
 • Fazy programu:
  • I tura kwiecień – maj 2020
  • II tura czerwiec – wrzesień 2020
  • III tura grudzień 2020 – styczeń 2021
  • Paczki świąteczne grudzień 2020
  • IV tura kwiecień – maj 2021
  • kwiecień 2021- czerwiec 2021 została uruchomiona specjalna tura pomocy dla szpitali skierowana do osób, które w osamotnieniu na oddziałach szpitalnych toczyły walkę z wirusem COVID-19
  • V tura październik- listopad 2021
  • paczki świąteczne grudzień 2021
 • Beneficjenci: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, schroniska dla osób bezdomnych, hospicja i inne ośrodki sprawujące całodobową, stacjonarną opiekę nad seniorami, a także stołówki/ jadłodajnie, łaźnie, punkty pomocy doraźnej sprawujące pomoc niestacjonarnie oraz szpitale w ramach akcji pomocy dla szpitali
 • Liczba ośrodków objętych pomocą w ramach programu: 670, dodatkowo Fundacja Biedronki pomogła 95 szpitalom w ramach akcji pomocy dla szpitali
 • Liczba podopiecznych w ośrodkach z wyłączeniem akcji szpitalnej: 81 900, liczba pacjentów („łóżek covidowych” zgłoszonych przez szpitale) objętych pomocą ponad 5 000
 • Średni udział osób starszych wśród podopiecznych z wyłączeniem akcji szpitalnej: 72%
 • Środki wydane na program do stycznia 2022: ponad 11 mln zł
 • Ilość palet we wszystkich turach: 2 727
 • Prezenty bożonarodzeniowe:
  2020: łącznie ok. 40 tys. paczek
  2021: łącznie ok. 35 tys. paczek

program pomocy

Skąd pomysł na ten program?

W marcu i kwietniu 2020 r. w mediach zaczęły się pojawiać informacje o dramatycznej sytuacji w domach pomocy społecznej – często stawały się one ogniskami koronawirusa, a ich personel nie był odpowiednio wyposażony w środki ochronne lub też ośrodkom tym brakowało funduszy na ich zakup. Stało się dla nas jasne, że ośrodki opiekuńcze dla starszych i schorowanych osób, szczególnie zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby należy objąć szczególną ochroną. Ponadto w czasie pandemii domy pomocy społecznej były zamknięte dla odwiedzających, co wiązało się z poczuciem osamotnienia ich mieszkańców – stąd pomysł na prezenty świąteczne.

Jak badaliśmy potrzeby?

Przeanalizowaliśmy statystyki zakażeń wirusem wg województw oraz przeprowadziliśmy wywiady z kierownikami ośrodków opiekuńczych dla seniorów oraz przedstawicielami władz lokalnych i pomocy społecznej w celu zbadania sytuacji i potrzeb. Rozpoznaliśmy też możliwości zakupu potrzebnych produktów spełniających wymogi jakościowe. Badania były prowadzone przed każdą turą pomocy – każda edycja składała się z innego zestawu produktów, tak by były one dopasowane do aktualnych potrzeb ośrodków.

Darowizna ze strony Fundacji Biedronki

2 727 palet z produktami we wszystkich turach programu:

 • Produkty ochronne
  - maseczki
  - rękawiczki
  - płyny dezynfekujące
 • Produkty higieniczne i kosmetyczne:
  - chusteczki nawilżane
  - mydło
  - krem do rąk
  - proszek do prania
 • Prezenty bożonarodzeniowe:
  - słodycze
  - herbata
  - kosmetyki

Efekty programu:

 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dwukrotnie (2020 i 2021 r.) zaopatrzyliśmy ok. 40 tys. mieszkańców ośrodków z programu w prezenty świąteczne, co w czasie zaostrzonych restrykcji skutkujących zamknięciem i brakiem odwiedzin najbliższych było wspierającym na duchu akcentem
 • W styczniu 2021 r. Fundacja Biedronki przeprowadziła ankietę ewaluacyjną dotyczącą programu:
  • 145 ośrodków wypełniło ankietę
  • 79% badanych ośrodków deklaruje, że pomoc uzyskana od Fundacji Biedronki była większa niż pomoc udzielona im przez inne organizacje czy firmy.

Wybrane informacje zwrotne od beneficjentów:

 • „Z pomocy, jaką do tej pory otrzymywaliśmy, ta od Państwa była najbardziej konkretna i rzeczowa.”
 • „Państwa pomoc przyczyniła się w dużym stopniu do zapewnienia rekomendowanych środków bezpieczeństwa naszemu personelowi oraz mieszkańcom, w tym trudnym dla wszystkich czasie.”
 • „Przekazana darowizna w postaci środków ochronnych, artykułów higienicznych oraz dezynfekujących ułatwi naszą pracę, zabezpieczy nas i mieszkańców przed zagrożeniem, jakie niesie koronawirus”.
 • „W obliczu zagrożenia koronawirusem Państwa pomoc jest nieoceniona.”
 • „Pragniemy dodać, iż fakt Waszej pomocy oprócz konkretnego wymiaru materialnego, wniósł w życie naszej placówki także wymiar duchowy. Poczuliśmy, że ktoś o nas pomyślał, że komuś tak jak i nam tu wszystkim – dobro naszych podopiecznych – bardzo leży na sercu.”
 • „Darowizna, którą otrzymaliśmy, zaskoczyła nas ilością produktów oraz szerokim asortymentem dostosowanym do potrzeb naszego Domu pod kątem liczby mieszkańców oraz zatrudnionych pracowników. Wszystkie produkty otrzymane od Fundacji Biedronki ucieszyły nas ogromnie, a w szczególności rękawiczki jednorazowe. Otrzymana darowizna zaspokoi nasze potrzeby na okres ok. 2 miesięcy”
 • „Skład przesłanej pomocy był bardzo dobrze dobrany i przemyślany. Zawierała cały katalog produktów, które są niezbędne do prowadzenia fachowej opieki nad osobami starszymi w dobie pandemii. Fundacja Biedronki zadbała nie tylko ośrodki ochrony indywidualnej dla pracowników (tj. maski, żele, mydła), ale także środki niezbędne w zabezpieczenia środowiska osób starszych, chroniące je przed możliwością transmisji wirusa (środki czystości i dezynfekcji). Co istotne, to jedyna darowizna, w której znalazły się chusteczki pielęgnacyjne ułatwiające opiekę nad pacjentami”

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz