Akcja jajeczko

Akcja jajeczko
  • Opis programu: program polega na finansowym wsparciu fundacji i stowarzyszeń, których zadaniem jest organizacja spotkania wielkanocnego dla samotnych seniorów
  • Beneficjenci: fundacje i stowarzyszenia oraz seniorzy
  • Czas trwania programu: do 14 kwietnia 2024 roku
  • Liczba organizacji partnerskich w pilotażowej edycji: 46

Na czym polega program?

Program „Akcja jajeczko” skierowany jest do fundacji oraz stowarzyszeń o celach statutowych zbieżnych z celami programu wyszczególnionymi w regulaminie. Zadaniem organizacji zakwalifikowanych do projektu jest przygotowanie wielkanocnego spotkania dla seniorów, zwłaszcza tych zagrożonych samotnością i wykluczeniem, a także dla innych osób ze szczególnie wrażliwych grup społecznych. Podobnie jak w przypadku programu „Akcja kolacja” w każdym spotkaniu, które jest bezpłatne dla seniorów, musi wziąć udział co najmniej 15 osób starszych. Podczas spotkania seniorzy mają zapewnione ciepłe posiłki oraz napoje. Na ten cel Fundacja Biedronki przekazuje zakwalifikowanym organizacjom grant w wysokości od 6 do 10 tys. zł. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od liczby gości biorących udział w spotkaniu wielkanocnym.

Jaki jest cel programu?

Program „Akcja jajeczko” jest projektem siostrzanym do programu „Akcja kolacja”. Jego celem jest przeciwdziałanie samotności seniorów poprzez zaproszenie ich do wspólnego wielkanocnego stołu, a także zainspirowanie społeczeństwa do samodzielnego organizowania spotkań z osobami starszymi. Chcemy pokazać, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla seniorów, a towarzystwo drugiego człowieka jest odpowiedzią na część bolączek, które doskwierają osobom starszym. Seniorzy, tak samo jak młodzi ludzie, potrzebują towarzystwa, a brak życzliwej dłoni i samotność są szczególnie mocno odczuwane w czasie świąt.

Dokumenty:

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz