Radosne Święta z Fundacją Biedronki

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki”
 • Opis programu: Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” skierowany jest do podmiotów mających pod opieką osoby starsze, którym Fundacja Biedronki finansuje świąteczne paczki
 • Beneficjenci: samotne osoby starsze
 • Czas trwania programu: październik - grudzień 2022
 • Budżet programu: blisko 1,2 mln zł

Na czym polega program?

Święta to trudny czas dla wielu seniorów, szczególnie tych, którzy przebywają w różnego rodzaju placówkach. To właśnie wtedy najbardziej doskwiera im brak rodziny i kogoś bliskiego. Chcemy, by osoby starsze, które często borykają się nie tylko z trudami dnia codziennego, ale i samotnością, choć na chwilę przestały myśleć o problemach. Dlatego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Fundacja Biedronki przekazuje prezenty podopiecznym placówek sprawujących opiekę nad seniorami.

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki”

W programie „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” biorą udział ośrodki, które na co dzień pomagają osobom starszym. Placówki te, zgłaszają chęć udziału w projekcie do naszej Fundacji za pośrednictwem formularza. W przypadku zakwalifikowania do programu otrzymują od nas produkty do przygotowania świątecznych paczek m.in. śliwki w czekoladzie, pierniki, chałwę, ciastka, herbatę oraz kosmetyki – szampon i żel pod prysznic.

Łączna wartość ufundowanych paczek w edycji 2022 to blisko 1,2 mln złotych.

Kto może wziąć udział w programie?

O przyznanie produktów mogą się ubiegać następujące podmioty:

 1. podmioty, w których co najmniej 60% podopiecznych stanowią osoby, które ukończyły 60 lat,
 2. posiadają jeden z poniższych statusów:
  • Dom Pomocy Społecznej,
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
  • Hospicjum,
  • Schronisko dla osób bezdomnych,
  • Placówka opieki, prowadzona jako działalność gospodarcza niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, przez kościelne osoby prawne (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) lub organizacje pozarządowe,
 3. realizują cele statutowe zgodne z celami statutowymi Fundacji i celami programu.

Aktualizacja z 25.10.2022
UWAGA. Nabór do programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” został zakończony.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Dokumenty:

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz