Radosne Święta z Fundacją Biedronki

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki”
 • Opis programu: program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” skierowany jest do podmiotów sprawujących całodobową opiekę nad osobami starszymi. Program polega na dostarczaniu produktów do świątecznych paczek dla seniorów
 • Beneficjenci: osoby starsze i samotne, które przebywają w placówkach opieki
 • Czas trwania programu: październik - grudzień
 • Edycje:

Na czym polega program?

Święta to trudny czas dla wielu seniorów, szczególnie tych, którzy przebywają w różnego rodzaju placówkach. To właśnie wtedy najbardziej doskwiera im brak rodziny i kogoś bliskiego. Chcemy, by osoby starsze, które często borykają się nie tylko z trudami dnia codziennego, ale i samotnością, choć na chwilę przestały myśleć o problemach. Dlatego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Fundacja Biedronki przekazuje prezenty podopiecznym placówek sprawujących opiekę nad seniorami. Projekt „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” realizowany jest już po raz czwarty (pierwsze dwie edycje przeprowadzono w ramach Programu pomocy w czasie pandemii koronawirusa).

W edycji 2023 do programu zakwalifikowano 387 organizacji, z których zdecydowaną większość stanowiły domy pomocy społecznej (202 ośrodki). Jednostki te otrzymały produkty, które pozwoliły przygotować 32 427 prezenty. W skład paczek weszły: śliwki w czekoladzie, ptasie mleczko, miód, żel pod prysznic, herbata, kawa i ciastka.

Kto mógł wziąć udział w programie?

Uczestnikiem programu mógł zostać:
 • Dom Pomocy Społecznej
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
 • Hospicjum stacjonarne
 • Schronisko dla osób bezdomnych
 • Dom opieki, prowadzony jako działalność pożytku publicznego

Placówka musiała być prowadzona przez: stowarzyszenie, fundację, kościelną osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego, w której co najmniej 60% podopiecznych stanowią osoby, które ukończyły 60 lat.

Zobacz film

Radosne święta

Historia programu:

Idea przesyłania paczek świątecznych do placówek opieki całodobowej narodziła się podczas pandemii koronawirusa. W tym czasie we wszystkich jednostkach stacjonarnej opieki nad seniorami, ze względu na obostrzenia sanitarne, zabroniono odwiedzin. Nie można było organizować też wspólnych Wigilii. Większość środków finansowych pochłaniały zakupy produktów ochronnych, czystości, dezynfekujących, a na świąteczne prezenty brakowało już funduszy. Fundacja Biedronki włączyła się w pomoc przekazując tym ośrodkom produkty dezynfekujące i higieniczne. To wtedy uznaliśmy, że co roku będziemy wysyłać seniorom również świąteczne paczki, ponieważ wiemy, że mieszkańcom placówek opieki doskwiera samotność, szczególnie podczas świąt.

Każdego roku uruchamiamy rekrutację placówek, które chciałyby, aby ich mieszkańcy otrzymali prezent. W każdej edycji programu przekazujemy ponad 30 000 prezentów dla seniorów.

Kontakt w sprawie programu: PaczkiSwiateczne@FundacjaBiedronki.pl

Galeria:

Na czym polega program?

Święta to trudny czas dla wielu seniorów, szczególnie tych, którzy przebywają w różnego rodzaju placówkach. To właśnie wtedy najbardziej doskwiera im brak rodziny i kogoś bliskiego. Chcemy, by osoby starsze, które często borykają się nie tylko z trudami dnia codziennego, ale i samotnością, choć na chwilę przestały myśleć o problemach. Dlatego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Fundacja Biedronki przekazuje prezenty podopiecznym placówek sprawujących opiekę nad seniorami. Projekt „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” realizowany jest każdego roku.

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki”

W programie „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” biorą udział ośrodki, które na co dzień pomagają osobom starszym. Placówki te zgłaszają chęć udziału w projekcie do naszej Fundacji za pośrednictwem formularza. W przypadku zakwalifikowania do programu otrzymują od nas produkty do przygotowania świątecznych paczek m.in. śliwki w czekoladzie, pierniki, chałwę, ciastka, herbatę oraz kosmetyki - szampon i żel pod prysznic.

Kto może wziąć udział w programie?

O przyznanie produktów mogą się ubiegać następujące podmioty:

 1. podmioty, w których co najmniej 60% podopiecznych stanowią osoby, które ukończyły 60 lat,
 2. posiadają jeden z poniższych statusów:
  • Dom Pomocy Społecznej,
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
  • Hospicjum,
  • Schronisko dla osób bezdomnych,
  • Placówka opieki, prowadzona jako działalność gospodarcza niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, przez kościelne osoby prawne (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) lub organizacje pozarządowe,
 3. realizują cele statutowe zgodne z celami statutowymi Fundacji i celami programu.

Dokumenty:

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz