Prestiżowa nagroda Dobroczyńca Roku dla Fundacji Biedronki

28.05.2021

Fundacja Biedronki została uhonorowana nagrodą Dobroczyńca Roku za program „Na codzienne zakupy”. Program ten ma na celu walkę z ubóstwem seniorów, ich wykluczeniem społecznym oraz samotnością. Fundację do nagrody nominowała Caritas Polska – partner programu „Na codzienne zakupy”. Nagrodę w imieniu Fundacji odebrała Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki podczas oficjalnej Gali, która odbyła się 27 maja 2021 r. w Teatrze Capitol w Warszawie.

„Na codzienne zakupy” to największy niepubliczny program pomocy dla seniorów. Obejmuje on ok. 10 tys. seniorów w całej Polsce, którzy zmagają się z problemami finansowymi, niepełnosprawnością czy samotnością.

Seniorzy otrzymują kartę na zakupy, która co miesiąc – od kwietnia do stycznia – zasilana jest kwotą 150 zł (w edycji 2020 kwotą 100 lub 150 zł). Dzięki programowi seniorzy mogą lepiej się odżywiać. To także znaczące odciążenie ich miesięcznych budżetów. Fundacja Biedronki przeznacza po 14,5 mln zł na ubiegłoroczną oraz obecną edycję programu.

- Program „Na codzienne zakupy” to wielkie przedsięwzięcie dla Fundacji i Caritas, bo działamy na wielką skalę na terenie całego kraju. Jest to też projekt, który przynosi realne rezultaty. Jakość życia objętych nim seniorów znacząco się poprawia. Z perspektywy osób aktywnych zawodowo kwota 150 zł może nie wydawać się znacząca, jednak dla wielu seniorów to poziom, który pozwala im lepiej się odżywiać lub po prostu wykupić leki albo pozwolić sobie na opał w zimie – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Ważną częścią programu jest opieka wolontariuszy. Każdy uczestnik programu dostaje kontakt do przypisanego wolontariusza, który utrzymuje kontakt z seniorem, a jeśli jest taka potrzeba – pomaga mu w zakupach, transporcie do i ze sklepu lub w codziennych czynnościach, takich jak przygotowanie posiłków czy drobne naprawy w domu.

Dla wielu seniorów ważny jest też czysto społeczny aspekt kontaktu z wolontariuszem. Zwłaszcza dla osób samotnych możliwość spotkania się, rozmowy z drugim człowiekiem, fakt, że ktoś im poświęca uwagę – są wartością dodaną tego projektu, niezwykle cenną z ich punktu widzenia widzenia – zaznacza Małgorzata Jarosz-Jarszewska, koordynatorka programów pomocy żywnościowej w Caritas Polska.

Więcej informacji o programie „Na codzienne zakupy” można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.

O konkursie „Dobroczyńca Roku”
"Dobroczyńca Roku" to największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Niezmiennie, nieprzerwanie od 25 lat nagradza firmy odpowiedzialne społecznie. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania dobroczynne małych i średnich firm.

Zwycięzców we wszystkich kategoriach wybrała Kapituła, w skład której weszli w tym roku:

  • Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
  • Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan,
  • Anna Potocka-Domin, wiceprezeska ds. kontaktów społecznych BCC, członkini Rady Programowej UN GCNP,
  • Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
  • Justyna Duriasz-Bułhak, przewodnicząca zarządu Forum Darczyńców, Fundacja Wspomagania Wsi,
  • Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i prezes Rady UN Global Compact Network Poland,
  • Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny,
  • Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
  • prof. dr hab. Bolesław Rok, Centrum Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Akademia Leona Koźmińskiego,
  • Jerzy Karwelis, publicysta.

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma EY. Więcej informacji o konkursie: https://www.dobroczyncaroku.pl/

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz