11.06.2021
Tak jak przy poprzednich edycjach i tym razem wsparcie zaproponowano instytucjom takim jak: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja oraz schroniska dla osób bezdomnych. Dodatkowo rozszerzona została o nowe kategorie ośrodków świadczących pomoc osobom szczególnie narażonym na zakażenie i wykluczonym społecznie jak stołówki/ jadłodajnie, łaźnie, punkty pomocy doraźnej.

Pierwsze dostawy trafiły do ośrodków na koniec kwietnia, a następnie były realizowane w maju. Pomocą objętych zostało ponad 300 jednostek.
Po rozmowach z placówkami objętym pomocą w poprzednich turach oraz przeprowadzeniu ankiety internetowej wśród reprezentatywnej grupy obdarowanych, Fundacja zdecydowała się na ograniczenie asortymentu darowanych produktów. W tej edycji zakwalifikowane ośrodki otrzymały; maseczki i rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz mydło w płynie. Zaproponowane zestawienie produktów najlepiej odpowiadało potrzebom zróżnicowanej grupie odbiorców.

Więcej informacji o Programie TUTAJ

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz