30.09.2020

Fundacja Biedronki: sytuacja w domach pomocy społecznej nadal trudna

  • W czasie pandemii koronawirusa Fundacja Biedronki uruchomiła pomoc dla domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, schronisk dla osób bezdomnych, hospicjów, czyli miejsc całodobowej opieki nad osobami starszymi. Produkty ochronne, dezynfekcyjne i higieniczne otrzymało w sumie ponad 400 ośrodków, w których przebywa ponad 35 tys. osób.
  • ONZ ustanowiła 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. To dobry moment, by przyjrzeć się aktualnej sytuacji ośrodków pomocy, w których przebywają seniorzy. Z rozmów z ich personelem wynika, że organizacje te nadal borykają się z problemem pozyskiwania produktów ochronnych, a ich mieszkańcy w wielu przypadkach nie mają kontaktu z bliskimi.

- Sytuacja personelu i podopiecznych całodobowych jednostek opieki wciąż jest trudna. W wielu z nich mieszkańcy od miesięcy nie opuszczają terenu ośrodka, nie mogą spotkać się z rodziną, by ograniczyć ryzyko zakażenia. Mimo wysiłków personelu mieszkańcy odczuwają dojmującą samotność. Ponadto ze względu na wyższe ceny środków ochronnych, budżety tych instytucji są mocno uszczuplone, a niektóre z nich skarżą się na brak dostępności maseczek czy rękawiczek – mówi Katarzyna Scheer, prezeska zarządu Fundacji Biedronki.

Potwierdza to przedstawiciel jednego z hospicjów: „Taka placówka jak nasza dysponuje bardzo małymi finansami i jesteśmy głęboko niedofinansowani. To było trudne, żeby wyposażyć pierwszą linię frontu (w rękawiczki, fartuchy, maseczki).”

Fundacja Biedronki rozpoczęła program pomocy dla całodobowych ośrodków opiekujących się seniorami zaledwie miesiąc od uruchomienia fundacji. W sumie Fundacja dostarczyła produkty do ponad 400 instytucji. Wśród nich największą grupę stanowią domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze, ale są też hospicja, schroniska dla bezdomnych oraz prywatne domy opieki. W placówkach objętych programem mieszka w sumie 35 tys. osób, a ponad 70 proc. z nich to seniorzy. Najwięcej obdarowanych ośrodków jest ulokowanych w województwach: śląskim, mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim, gdzie odnotowano największą liczbę zakażeń koronawirusem.

W sumie Fundacja Biedronki przekazała m. in.:

  • 900 tys. maseczek jednorazowych
  • ponad 1,8 mln rękawiczek jednorazowych
  • 600 tys. kapsułek do dezynfekcji
  • 12 tys. litrów płynu do dezynfekcji
  • 160 tys. opakowań chusteczek nawilżanych
  • 50 tys. litrów mydła w płynie
  • 31 tys. opakowań kremów do rąk

Instytucje, do których trafiła pomoc, doceniły jej szybkość, wartość i dopasowanie:

„Darowizna, którą otrzymaliśmy, zaskoczyła nas ilością produktów oraz szerokim asortymentem dostosowanym do potrzeb naszego Domu pod kątem liczby mieszkańców oraz zatrudnionych pracowników. Wszystkie produkty otrzymane od Fundacji Biedronki ucieszyły nas ogromnie, a w szczególności rękawiczki jednorazowe. Otrzymana darowizna zaspokoi nasze potrzeby na okres ok. 2 miesięcy” – powiedział dyrektor jednego z domów pomocy społecznej na Podlasiu.

„Skład przesłanej pomocy był bardzo dobrze dobrany i przemyślany. Zawierała cały katalog produktów, które są niezbędne do prowadzenia fachowej opieki nad osobami starszymi w dobie pandemii. Fundacja Biedronki zadbała nie tylko ośrodki ochrony indywidualnej dla pracowników (tj. maski, żele, mydła), ale także środki niezbędne w zabezpieczenia środowiska osób starszych, chroniące je przed możliwością transmisji wirusa (środki czystości i dezynfekcji). Co istotne, to jedyna darowizna, w której znalazły się chusteczki pielęgnacyjne ułatwiające opiekę nad pacjentami” – przedstawiciel zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego z województwa łódzkiego.

- Fundacja pozostaje w kontakcie z ośrodkami, w których przebywają seniorzy i monitoruje sytuację. Będziemy kontynuować nasz program pomocy, jeśli pandemia nadal będzie zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców i personelu - zadeklarowała Katarzyna Scheer.

Fundacja Biedronki zajmuje się wspieraniem seniorów. Jej cele to m.in. przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także rozwój wolontariatu na rzecz seniorów.

Więcej informacji o Programie TUTAJ

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz